Logistika nejen pro studenty

řešení:

a) zjednodušené – bilancování — výrobního plánu x zásobováníb) algoritmizace budoucích procesů – jsou zde 2 základní problémy: – optimalizace výrobní dávky – priority řešení výrobních úkolů Optimalizační propočty, operativní řízení, výrobní strategie Harrison...

Problémy operativního řízení výroby

a) stanovení optimální velikosti výrobní dávkyb) stanovení priorit výrobních úkolů Výrobní strategie (HRA) cílem bylo odhadnout a naplánovat velikost výrobní dávky a rozvrhnout ji tak, aby byly vytíženy všechny stroje. Optimalizační velikost výrobní dávky,...

10. BOD ROZPOJENÍ

bod rozpojení = udává do jaké míry se odlišují požadavky zákazníků s výrobou. Je-li bod rozpojení je co nejblíže k distribuci, tak podniku vznikají skladovací náklady, neboť výrobky jdou po ukončení výroby na sklad....

KANBAN

Použití: u zaběhlé velkosériové výroby OPT = systém řízení úzkých míst Úzká místa se týkají nedostatku kapacitu. Snahou je tyto úzká místa odstranit, neboť tyto místa jsou brzdou např. ve výrobě. Tlačný systém Požadavek...

JIT = just in time

Dodání zboží právě v čas. Zásoby vážou peníze a proto se odběratel snaží tyto peníze využít jiným způsobem než-li do zásobování. Nevýhodou této metody JIT je, že dodavatel ovšem při této metodě může usnout...

Nevýhoda:

Nevýhodou je zde možnost zneužití ve prospěch dodavatele, neboť dodavatel je jediný a může dojít k monopolizace tj. že dodavatel zneužije postavení, že je jediným dodavatelem a zvýší ceny.Postup při řízení výroby 1. sestavení...

9. VÝROBNÍ STRATEGIE

Výrobní strategie – pojem, cíle, pojmy, přínosy softwarového řešení, postup při řízení výroby, centralizované a decentralizované systémy, optimalizace výrobní dávky. Cílem každého výrobního subjektu je vyrábět kvalitně a co nejlevněji. Dříve se vyrábělo hromadně...

Obecné nedostatky softwaru jsou:

n dlouhé zavádění systému (1-3 roky)n obtížné zpracovánín náročnost na informace a detailní údajen slabá podpora týmového řešení problémů výroby Operativní rozhodování se ponechává na nižších složkách, což přináší:n zvyšování zásob nedokončené výrobyn rozhodování...

diskrétní náhodná proměnná

x – počet dívek mezi 3 dětmi 0,1,2,3 0,14 0,39 0,36 0,11 binomická náhodná proměnnájsou zde pouze 2 hodnoty, které se navzájem vylučují (x =0,1) n – počet pokusůs – počet úspěšných pokusů, že...