Logistika nejen pro studenty

př.

Rodina má 3 děti. Jaká je pravděpodobnost, že se bude jednat o toto složení ( D – CH – D) CH e – úrovně CH D CH CH D D CHrodina CH D D...

Subsystém předpovědi poptávky

Předpovědi poptávky patří vedle objednávek k základním vstupním logistických informacím a jejich význam pro úspěšné řízení toků zboží a podnikání stále roste. V běžné podnikové praxi se často setkáváme s odlišnostmi v odhadu poptávky....

7. SIMULACE PROCESU OBJEDNÁVEK

– nevypracováno 8. PRAVDĚPODOBNOST Pravděpodobnost, složené pravděpodobnostní jevy, rozdělení pravděpodobnosti definice: matematické vyjádření možnosti, že nastane určitá událost. (hod kostkou) pravděpodobnost označujeme P pravděpodobnostní modela) matematickýb) stromovýc) znázornění výsledků (Vennův diagram) pravděpodobnost opaku P...

Subsystémy logistického procesu

n distribuce výrobků = aktivity spojené s tokem zboží od výrobce k zákazníkovin podpora a řízení výroby n zásobování, nákup vstupů = zásobování má za úkol zajistit plynulost výroby a to pomocí správného zboží...

6. ZPRACOVÁNÍ OBJEDNÁVEK

Zpracování objednávek – řešení v rámci IS, úlohy, předpovědi poptávky Hlavním úkolem tohoto subsystému je provoz komunikačního systému mezi zákazníkem a podnikatelským subjektem. Rychlost a kvalita této části informačního systému do značné míry ovlivňuje...

Kritéria pro volbu jsou tedy následující:

n minimální doba přenosu, čím větší, tím je pravděpodobnější vznik chyby v LISn nejpřímější cesta, snižuje riziko vzniku chybn eliminovat (minimalizovat) manuální práci, neboť vede ke vzniku častých chyb (manuální zpracování dat) Požadavky na...

Spolupráce mezi odběratelem a dodavatelem (Co- Makership)

Zásady moderních dodavatelko-odběratelských vztahůn počet dodavatelů se drasticky zredukujen pro konstrukční díly a klíčové komponenty existuje vždy jen jeden dodavateln konstrukční díly jsou vyvíjeny společně s dodavatelemn součástí specifikace jsou požadavky na jakostzákazník poskytuje...

5. LOGISTICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Logistický informační systém (cíle, subsystémy, vstupní a výstupní informace, logistický proces jako systém) Účinné řízení hmotných toků v logistickém systému není možný bez efektivní funkce informačního systému, který je v poslední době označován za...

4. ŘÍZENÍ JAKOSTI

Řízení jakosti (pojem, vývoj, ISO 9000 – 9004, význam, srovnání TQM a ISO) Podnikatel poskytující služby zákazníkům, nebo produkující jiné výkony musí brát značný ohled na jakost poskytovaných služeb či vyprodukovaných výkonů, neboť zákazník...