Logistika nejen pro studenty

TQM

TQM je podniková strategie, která do centra všech činností podniku staví spokojenost zákazníků. Jeho cílem je zkvalitňování podniku pro zákazníky, vlastníky i zaměstnance. Spojuje v sobě pokles nákladů na odstraněné následků chyb se lepšením...

normy ISO

ISO 9000 – směrnice k užití ostatních noremISO 9004 – směrnice k internímu postupuISO 9001 – ISO 9003 – požadavky na systém jakosti z externího pohledu Systémy jakosti dle významuHierarchie je tvořena dle záruky...

Rozdíly mezi ISO a TQM

n TQM = řízení jakosti celé organizacen ISO = zabývá se řízením jakosti procesů souvisejících s výrobkem či služboun Obě metody vyžadují praktické zkušenosti.n Dokumentace = ISO má vyšší požadavky na dokumentaci)n Kontrola =...

3. ČASOVÉ ŘADY, SEZÓNNOST, KLOUZAVÝ PRUMER, VYROVNÁNÍ

časová řada = souhrn zjištěných hodnot v určitém čase. Použití: při sledování vývoje v čase sezónní odchylka se počítá jen u stejných období sezónnost časové řady = krátkodobá předpověď, je charakterizována sezónní odchylkou stejných...

2. POPISNÁ STATISTIKA, ROZDĚLENÍ ČETNOSTÍ

diskrétní veličina = vychází z konečných hodnot. (0,1,…….15)x nediskrétní veličina četnost označujeme f nám udává v kolika případech se daná veličina vyskytla. frelativní četnost = n Relativní četnost zjistím jako podíl konkrétní četnosti a...

Tabulka:

6,4,4,6,0 6,11,5,10,8 4,3,6,1,32,4,6,6,68,3,6,0,16,5,11,13,6 n = 504,8,4,7,73,2,3,6,20,2,2,3,33,4,6,6,8, počet dní absence četnost f relativní četnost f/n percentil 0 3 0,06 6. percentil 1 2 0,04 10. percentil 2 5 0,1 20. percentil 3 8 0,16 dolní...

Vývoj logistiky

50.léta tohoto století vznik této vědní disciplíny (logistiky). V této době nastává přechod od trhu výrobce k trhu zákazníka, což s sebou přináší potřebu rozšířit sortiment a rychle inovovat, neboť do této doby bylo...

Efektivnost používání logistických přístupů

V podniku se užívá logistických přístupů kvůli pružnosti reakce na poptávku po daném zboží a z důvodu, že dochází k přechodu z trhu výrobce (omezený sortiment zboží) na trh zákazníka, který si diktuje požadavky...

Význam podnikové logistiky

optimalizace operací hmotných (statky a služby) a nehmotných toků (informace) v rámci organizace. Cíle podnikové logistikya) vnitřní = zajistit likviditu (ziskovost), vytěžit, co se dá.b) vnější = uspokojit požadavky zákazníků, vytvářením statků a služeb...

1. POJEM A HISTORICKÝ VÝVOJ LOGISTIKY

Pojem a historický vývoj logistiky, odůvodnění efektivnosti logistických přístupů, podniková logistika Logistika patří k relativně mladým vědním disciplinám, jejíž počátky lze datovat do padesátých let tohoto století. Podstatným impulsem pro vznik logistiky byl postupný...