Logistika nejen pro studenty

Varianty okamžiku vydání signálu:

1. Signál se vydává ihned, jakmile dispoziční zásoba položky poprvé klesne pod objednací úroveň označovanou Bo. Dispoziční zásoba se porovnává s objednací úrovní předběžné, tj. při každém výskytu požadavku na výdej, resp. při každém...

Druhy zásob

3. strategické = zajišťují činnost podniku při kalamitách (povodeň, vichřice aj.) 4. spekulační = slouží za účelem zvýšení zisku např. koupím za levno a prodám dráže 5. bez funkce = malá nebo nulová spotřeba,...

Poptávka

Množství zboží, které chce zákazník za určitou cenu na trhu nakoupit. Metody stanovení poptávky a) objektivníb) subjektivní Tvorba předpovědi a) pro ustálenou poptávkun klouzavý průměrn vážený průměr b) pro poptávku s trendemn metoda nejmenších...

15. ŘÍZENÍ ZÁSOB

Řízení zásob – účel a druhy zásob, náklady na zásobování, poptávka a její předpověď Zásobování má za úkol zajistit plynulost výroby. Zásobovací útvar by se měl postarat o to, aby součet nákladů spojených s...

Členění logistických nákladů

b) náklady spojené s vázáním kapitálových prostředků v zásobách c) finanční logistické nákladyn pojistné n úroky z úvěrů e) ztráty související s realizací logistických činnostín skladovací ztrátyn ztráty zcizením f) dle kalkulace:n přímé –...

13. LOGISTICKÉ NÁKLADY A VÝKONY

Logistické náklady a výkony – návrh systému, potřeba sledování, vymezení logistických procesů, klasifikace logistických nákladů logistické náklady jsou spojnicí mezi ekonomickou a logistikou. V rámci střediska se jedná o logistické výkony , které je...

Charakteristika vymezení logistických procesů

n analýza materiálových a informačních toků podniku Hmotné (materiálové) toky– zásobování surovinami– výroba– distribuce Informační toky– požadavky zákazníků– nabídka– informační systémy n sledování všech odpovídajících nákladů, i když jsou příslušné do různých podnikových útvarů...

Obsahová náplň služeb

n po realizaci– záruční a pozáruční opravy– dodání náhradních dílů– vyřizování reklamací aj. POSKYTOVATELÉ LOGISTICKÝCH SLUŽEBPoskytovatelé logistických služeb jsou specializované firmy zapojující se do logistických řetězců (zpravidla zásobovací nebo distribuční část). Logistické služby =...