Logistika nejen pro studenty

Základní prognostické metody:

– analogie (podobnost postupů) – analýza vědeckotechnických objevů (objevy týkající se řešeného problému) – brainstorming (řízená diskuse odborníků o nových myšlenkách) – benchmarking – brainwritting – delftská (dotazníková) – extrapolace (prodlužování historických trendů) –...

Benchmarking

– je postup, při kterém se systematicky srovnávají silné stránky vlastních výrobků a služeb s nejlepšími výsledky konkurence. Je to nejtvrdší způsob srovnávání s konkurencí. Cílem je zjistit pro každou disciplínu nejlepší výkon konkurence,...

Metoda morfologická

– známe problém a snažíme se jej vyřešit a to tím, že vytvoříme varianty řešení (větve) a dle faktorů ovlivňujících varianty vybereme jen ty, které nám vyhovují faktory řešení problém Systematicky orientované metody: –...

Prognostika (druhy):

a) cílová = známe svůj cíl a musíme se rozhodnost, jaké cesty zvolit, abychom cíle dosáhli b) výchozí (explorativní) = známe minulé jevy a my si zvolíme některou z metod, jak cíle dosáhnout cíl...

25. METODICKÝ APARÁT LOGISTIKY


Warning: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/657/virtual/www/domains/studentske.cz/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 824

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/657/virtual/www/domains/studentske.cz/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 831

metodický aparát logistiky = jedná se o metody sloužící k rozhodování při logistických problémechMetodu = použijeme, v případě vzniku problému.Problém = vzniká v okamžiku, když se plán a skutečnost liší mimo akceptovatelné odchylky.Přístupy k...

Přístupy k řešení problému z historického hlediska


Warning: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/657/virtual/www/domains/studentske.cz/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 824

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/657/virtual/www/domains/studentske.cz/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 831

n systémový (modelování)n systematický (uspořádanost)– synergie – vzniká nová hodnota (1 + 1 = 3) Prognostika definice: výzkum budoucnosti, zabývá se řešením ze široka tj. velké množství situací, které mohou nastat a velké množství...

Problém bezpečnosti dat


Warning: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/657/virtual/www/domains/studentske.cz/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 824

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/657/virtual/www/domains/studentske.cz/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 831

IS musí zabezpečit přenos dat, a aby data byla včas ve vhodné formě, bez komplikací a poruch k dispozici oprávněným pracovníkům a dále, aby data nemohla být zničena a zneužita. Poruchy IS nastávají v...

Požadavky na přenos informaci


Warning: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/657/virtual/www/domains/studentske.cz/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 824

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/657/virtual/www/domains/studentske.cz/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 831

n minimální doba přenosu, čím větší, tím je pravděpodobnější vznik chyby v ISn nejpřímější cesta, snižuje riziko vzniku chybn eliminovat (minimalizovat) manuální práci, neboť vede ke vzniku častých chyb (manuální zpracování dat) Způsoby nasazení...

24. METODA ZAVÁDĚNÍ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU


Warning: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/657/virtual/www/domains/studentske.cz/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 824

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/657/virtual/www/domains/studentske.cz/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 831

Při zavádění logistického systému do provozu je první problém sběr pravdivých a objektivně porovnatelných údajů o všech logistických faktorech, které ovlivňují efektivnost a plynulost výroby. Patří sem výsledky analýzy vnějších a vnitřních procesů např....

př. 27

Náklady na skladovánívarianta 1 varianta 2– 2 spotřebitelé – 2 spotřebitelé– 1 sklad – 2 skladyn sklad A ( pro I. trh)n sklad B (pro II. trh)TRH I.– poptávka 12 t / den –...