Logistika nejen pro studenty

Základní prognostické metody:

– analogie (podobnost postupů) – analýza vědeckotechnických objevů (objevy týkající se řešeného problému) – brainstorming (řízená diskuse odborníků o nových myšlenkách) – benchmarking – brainwritting – delftská (dotazníková) – extrapolace (prodlužování historických trendů) –...

Benchmarking

– je postup, při kterém se systematicky srovnávají silné stránky vlastních výrobků a služeb s nejlepšími výsledky konkurence. Je to nejtvrdší způsob srovnávání s konkurencí. Cílem je zjistit pro každou disciplínu nejlepší výkon konkurence,...

Metoda morfologická

– známe problém a snažíme se jej vyřešit a to tím, že vytvoříme varianty řešení (větve) a dle faktorů ovlivňujících varianty vybereme jen ty, které nám vyhovují faktory řešení problém Systematicky orientované metody: –...

Prognostika (druhy):

a) cílová = známe svůj cíl a musíme se rozhodnost, jaké cesty zvolit, abychom cíle dosáhli b) výchozí (explorativní) = známe minulé jevy a my si zvolíme některou z metod, jak cíle dosáhnout cíl...

25. METODICKÝ APARÁT LOGISTIKY

metodický aparát logistiky = jedná se o metody sloužící k rozhodování při logistických problémechMetodu = použijeme, v případě vzniku problému.Problém = vzniká v okamžiku, když se plán a skutečnost liší mimo akceptovatelné odchylky.Přístupy k...

Přístupy k řešení problému z historického hlediska

n systémový (modelování)n systematický (uspořádanost)– synergie – vzniká nová hodnota (1 + 1 = 3) Prognostika definice: výzkum budoucnosti, zabývá se řešením ze široka tj. velké množství situací, které mohou nastat a velké množství...

Problém bezpečnosti dat

IS musí zabezpečit přenos dat, a aby data byla včas ve vhodné formě, bez komplikací a poruch k dispozici oprávněným pracovníkům a dále, aby data nemohla být zničena a zneužita. Poruchy IS nastávají v...

Požadavky na přenos informaci

n minimální doba přenosu, čím větší, tím je pravděpodobnější vznik chyby v ISn nejpřímější cesta, snižuje riziko vzniku chybn eliminovat (minimalizovat) manuální práci, neboť vede ke vzniku častých chyb (manuální zpracování dat) Způsoby nasazení...

24. METODA ZAVÁDĚNÍ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU

Při zavádění logistického systému do provozu je první problém sběr pravdivých a objektivně porovnatelných údajů o všech logistických faktorech, které ovlivňují efektivnost a plynulost výroby. Patří sem výsledky analýzy vnějších a vnitřních procesů např....

př. 27

Náklady na skladovánívarianta 1 varianta 2– 2 spotřebitelé – 2 spotřebitelé– 1 sklad – 2 skladyn sklad A ( pro I. trh)n sklad B (pro II. trh)TRH I.– poptávka 12 t / den –...