Logistika nejen pro studenty

Horizontální struktura distribučních skladů

Je třeba zohledňovat:– okruh odběratelů- chování zákazníků- množství a velikost objednávek- rozmístění výrobních stanovišť- skladovací a skladové náklady- dopravní náklady mezi výrobními stanovišti a sklady- náklady na expedici zbožíObtížnost řešení dána:– značným počtem proměnných...

Členění distribučního řetězce podle druhu distributorů

d.) velkoobchod s dodávkami na pult – maloobchodník platí jen za již prodané zbožíe.) cash and carry – maloobchodníci si zboží sami vyberou, zaplatí v hotovosti a odvezouf.) velkoobchod shromažďující zboží – výkupní podniky...

Struktura distribučních řetězců

Podle:– délky distribuce (počet stupňů)- rozsahu distribuce (počet distributorů)- druhu distributorů Členění distribučních řetězců podle počtu stupňů a.) přímá distribuceDodávání výrobků zákazníkovi bez zprostředkovatele přímo výrobcem. Omezený počet zákazníků v blízkosti výrobce. U nových...

Členění distribučních řetězců podle rozsahu distribuce

Kritériem členění je především frekvence nákupu nebo prodeje – lze rozlišovat:a.) extenzivní distribuce – týká se výrobků každodenní jednorázové spotřeby, prodej nečiní potíže, nízké požadavky na servis, výrobky nejsou drahé – snahou je, aby...

Podle umístění bodu rozpojení lze rozlišovat:

DP1 – výroba na sklad v distribuční síti – zákazník ovlivňuje svými požadavky přímo pouze zásoby hotových výrobků v distribuční sítiDP2 – výroba na sklad u výrobceDP3 – montáž na zakázkuDP4 – výroba na...

Tendence:

– vyčleňování distribučních funkcí mimo rámec podniku- požadavek pružné struktury (nejvíce zatížena působením náhodných vlivů)- tvorba nových strategií a struktur Distribuční řetězec Plní řadu funkcí:a.) skladovací– vyrovnávání rozdílů mezi nabídkou a poptávkou vznikajících v...

Rozhodování při řízení výroby:

Nalezení místa, kam až pustit nezávislou poptávku.Působí zde faktory:– charakter poptávky- typ výrobků- technologický proces- typ výroby (kontinuální – diskontinuální, sériová – hromadná)Prioritami zůstává:– dodržování termínů- schopnost pružné reakce na změny v poptávce- zachování...

Prostorové uspořádání

Vnitropodnikových výrobních pracovišť. Je důležitou součástí výrobní logistiky.Zásady:– vytvářet předpoklady pro bezporuchový a spolehlivých chod výroby a provozu- respektovat charakter výroby- vytvářet předpoklady pro provádění pružných změn- minimalizovat náklady na instalaci, deinstalaci a demontáž-...

Tabulka

Dílenská výroba Skupinová výroba Proudová (plynulá) výroba Okruh odpovědnosti Dílenský úsek Výrobní skupina Výrobní linka Druh postupu Stejnorodý Různorodý Různorodý Uspořádání postupu Libovolné Skupinové Sériové Materiálový tok Variabilní Variabilní Orientovaný Rozsah zpracování Dílčí Kompletní...

Výrobní strategie

Současné ® orientace na trhVyužívá se řada moderních metod.a.) Just in time ve výrobě– snižování skladových zásob- realizace dodávek v žádaném čase- vyrábí se to, co je potřebné- tak efektivně, jak je to možnéb.)...