Logistika nejen pro studenty

Komplexnost řešení

n předpokládá možnost zasahovat do jednotlivých fází pohybu zbožín rozhodující je souhrn dílčích výsledkůn společným kritériem je konečná cena výkonu logistického řetězce Vztah logistiky a marketingu marketing = souhrn veškerých činností vedoucích k co...

Druhy skladů:

n dle počtu možných nositelů potřeb– všeobecné sklady – přípravné sklady (v rámci odbytu nebo zahájení výroby) – příruční sklady (mezioperační sklady) n dle ochrany před povětrností– skladování v budovách – nekryté sklady n...

Komplexní skladování a komisionářský systém

uskladněnívstup identifikace vyskladnění komisionářství výstup zboží zboží příprava (komplement ke skladování) Komisionářský systém je náročný na koordinaci (soulad) činností vedoucí k optimalizaci systému. Prvky komisionářského systémun komisionářský skladn dopravní prostředkyn lidský faktorn komisionářské zakázky...

DOPRAVNÍ SYSTÉMY

Jedná se o systém zaměřený na prostorové přemístění zboží a osob v dopravních prostředcích. dopravce = zabezpečuje pohyb dopravních prostředků po dopravních cestáchpřepravce = (odesílatel, příjemce) požadující dopravní výkony od dopravcezasilatel = má přehled...

Dopravní systémy

ŽELEZNIČNÍ = je výhodná pro dopravu velkého množství na velké vzdálenosti. Používá se pro meziměstskou a mezistátní dopravu. Nevýhoda:jsou vysoké fixní náklady na zařízení, vozový park, lokomotivy a terminály.Výhoda:jsou nízké variabilní náklady. ŘÍČNÍ A...

druhy manipulací

n nakládkan vykládkan překládkan polohovánín vychystávání druhy zařízenín vozíkyn jeřábyn nakladačen vykladačen překladačen zakladače n ostatní manipulační pomůckySKLADOVACÍ SYSTÉMY Sklad = prostor nebo plocha určená k dočasnému uskladnění zboží hlavní funkce skladu – sklad...

funkce skladu:

1. vyrovnávací = zabezpečit soulad mezi činnostmi podniku2. zabezpečovací = zabezpečit, že bude skladované zboží dodáno (mít jistotu)3. kompletační = mít veškerý sortiment zboží např. pro danou činnost4. spekulační = odebírat větší zboží než...

Manipulační jednotky

n palety n kontejneryn ostatní přepravní obaly (přepravníky, ukládací bedny, přepravky aj.) paleta – pro mezioperační manipulaci, skladové operace, kompletační operace, ložné operace a meziobjektovou a vnější přepravu .Druhy: prostorové sloupkové, ohradové skříňové, speciálníkontejner...

VLIV RIZIKA A NEJISTOTY NA ŘÍZENÍ ZÁSOB

Tato metoda sleduje výkyvy v poptávce a výkyvy v dodacích cyklech, provádí analýzu a na pokrytí těchto výkyvů stanoví velkost pojistné zásoby. Náhodné výkyvy v poptávcePři odhadu poptávky se obvykle snažíme určit výši poptávky...