Logistika nejen pro studenty

Životní cyklus informačního systému

Životním cyklem informačního systému rozumíme časové období od zahájení projektu vzniku nového informačního systému po jeho náhradu další generací informačního systému. Životní cyklus IS se dělí do pěti etap: 1) průzkum, specifikace požadavků a...

MALOOBCHODNÍ JEDNOTKY

Hypermarkety = jsou obrovské samoobslužné prodejny , které se budují na okrajích měst. Předpokládají nákup pomocí automobilů, tak jsou v jejich blízkosti velké parkovací plochy. Obchodní domy – jedná se o prodejní jednotky, které...

Typy:

2. Velkoobchodní podnik s omezenými funkcemipatří sem: n cash and carry (zaplať a odvez) = jedná se o velkoobchodní podnik, který se zaměřuje na drobné podnikatele. Nákup se uskutečňuje pouze při platbě v hotovosti...

Maloobchod

maloobchodem = rozumíme činnosti spojené prodejem zboží a poskytováním služeb konečnému spotřebiteli pro jeho osobní potřebu. Maloobchodním prodejem se zabývají kromě maloobchodu i výrobci. Do maloobchodního prodeje zahrnujeme i přímý marketing. U maloobchodu je...

Typy vertikálního marketingového systému:

Korporativní marketingový systém = je taková organizace prodejní cesty, ve které jsou všechny články součástí jedné společnosti. Administrativní marketingový systém = jeho členové jsou nezávislými subjekty. Spolupracují spolu na základě velikosti, síly a autority...

Velkoobchod

velkoobchod = plní nezastupitelnou roli v systému prodejních cest. Firmy zabývajících se velkoobchodní činností kupují výrobky za účelem jejich dalšího prodeje maloobchodním či jiným organizacím. Mají velké skladovací prostory. Funkce :n překonání časového nesouladu...

Organizace prodejních cest

A) tradiční distribuční systém skládá se ze samostatných nezávislých subjektů (velkoobchod, maloobchod, agent…), snaží se posílit své postavení a význam a získat pro sebe určité výhody B) horizontální marketingový systém – spojení dvou nebo...

Diferenciace logistických řešení

ad b)objemová a frekvenční struktura zbožín jak často je účelné dodávat některé druhy zbožín jak významná je rychlost reakce na objednávkun jaké druhy obalů jsou účelné pro dodávkyn jaké mechanizační nebo automatické systémy skladování...

předpoklady rozvoje

Přes skromné začátky s logistika stala postupně předmětem obecného zájmu. základní podmínky pro fungování logistikyn existence tržního hospodářstvín dynamika a koncentrace obchodních činností n kvalitativní a kvantitativní rozvoj informačních prostředků a procesůn rozvoj nových...

19. OBCHODNÍ LOGISTIKA

Obchodní logistika – pojem, složky, vztah k marketingu, diferenciace logistických řešení, předpoklady rozvoje, organizace prodejních cest Distribuční systémy lze rozdělit do dvou velkých skupin. n První skupina zahrnuje oblast zásobování výroby, pohyb surovin, výrobních...