Logistika nejen pro studenty

21. ÚLOHY MIS, EIS, DW, EDI

MIS = systém podporující taktickou a operativní řízení, který je zaměřen převážně na průmyslové a obchodní podniky. Specializuje se na marketing a účetnictví. Cílem je evidenční a analytické operace pro zajištění produkčních procesů a...

Původ aplikační software

n dodavatel je tvůrcem aplikační software a tvůrce je současně tuzemskýn dodavatel není tvůrcem aplikační software (je dealerem), ale tvůrce je tuzemskýn dodavatel není tvůrcem aplikační software (je dealerem) a tvůrce je zahraničnín dodavatel...

 úlohy datového skladu DWH

– cílem je shromažďování vybraných informací z různých databází do jednotného prostředí a zpracování analýz velkého rozsahu– úlohy jsou určeny pracovníkům na nejvyšších úrovní řízení, ale i střední úrovni řízení– technologická základna je založena...

 úlohy v administrativě OIS

– cílem je zefektivnění administrativních operací, správa dokumentů, elektronická pošta, zvýšení formální úrovně vstupů – úlohy jsou určeny nejširšímu okruhu pracovníků, prakticky všem pracovníkům využívajících podnikovou síť – technologická základna je založena integrovaných kancelářských...

 zákaznické úlohy CIS

– cílem je zajištění základních administrativních operací typických pro zákaznické oblasti (rezervační systémy, geografické systémy aj.)– úlohy jsou určeny spotřebitelům a provozním pracovníkům– technologická základna – zákaznické úlohy jsou založeny na obdobných technologiích jako...

Obecné schéma celkové architektury systému

2. úlohy ekonomicko organizační jejich cílem je analýza vývoje a provozu informačního systému a) ekonomické a mimoekonomické efekty b) nákladové analýzyc) obchodní a řídící proceduryd) rozvoj organizačních struktur 3. úlohy integračníjejich cílem je dosáhnout...

ÚLOHY V ARCHITEKTUŘE IS (IT)

U úloh v aplikační vrstvě rozlišujeme:n kategorie úloh , které vyjadřují podíl standardních aplikačních software, vzhledem ke specializovanému vývoji aplikacín typy úloh, vyjadřující způsob jejich řešení a provozu, vzhledem k jejich určení (na jaké...

Typy úloh v aplikační vrstvě

Účelem vymezení typů úloh v aplikační vrstvě informačního systému je najít podstatně charakteristiky řízení projekce a provozu úloh, na jejich základě analyzovat odlišnosti těchto úloh a současně možnosti jejich vzájemné integrace. n podpora taktického...

Obecné schéma celkové architektury systému – zklratky:

EIS = systémy podporující vrcholové řízení např. strategie podnikuDWH = datový skald, slouží pro podporu řízení na základě analýz rozsáhlých dat.MIS = systém podporující taktickou a operativní úroveň řízení (účetní software)TPS = systémy bezprostředně...

20. ARCHITEKTURA INFORMAČNÍCH SYSTÉMU

Architektura informačních systému, úlohy v architektuře a na architektuře Úspěch firmy je spjat s úspěchem v ovládání metody a techniky hromadného zpracovávání informací. Informace se skladováním znehodnocují je potřeba maximálně zkracovat jejich dodací lhůty...