Logistika nejen pro studenty

Elektronická výměna dat

– znamená výměnu dat elektronickou cestou, tzn. za použití elektronických přenosů (on-line). Pro tuto komunikaci je lze využít sítě typu Internet, IBM IMNS, telefonní linky, radiové nebo satelitní spojení. Elektronická výměna dat je většinou...

Data Mart

Vlastní data jsou uložena do datového skladu ve formě business views, což jsou obrazy dat, které se již váží k jednotlivým definovaným obchodním procesům. Aplikace na bázi Data Mart jsou rozšiřovatelné dle rostoucích požadavků...

Data Mining je postaven na několika technikách:

n clustering = rozdělení databází, takže záznamy jsou seskupovány podle obdobných charakteristik (komodit, lokalit, objemů prodeje aj.)n klasifikace = vytváří profily každé skupiny objektů n predikace = odhalení závislosti v tomtéž záznamu a předpověď...

Technologické principy EIS

Podstatnými vlastnostmi EIS z aplikačního hlediska je to, že umožňují velmi rychle a pružně doplňovat a měnit zobrazení dat podle jednotlivých dimenzí a měnit tak pohledy uživatele na modelovanou ekonomickou realitu. n cílem je...

DATA WAREHOUSE – datové sklady

Datový sklad umožňuje efektivně ukládat data za delší časové intervaly a na jejich základě uskutečňovat analýzy časových řad, vývojových trendů a dalšíanalýzy. Nejrůznější studie ukazují, že objem dat v podniku nebo organizaci se zdvojnásobí...

DATA WAREHOUSE – datové sklady

Formální datové sklady nabývají podobu velkých relačních databází, které byly pro denní provoz vybrány z toho důvodu, že mají schopnost zpracovávat velké objemy dat a ukládat podrobné informace, které nemají multidimenzionální strukturu. – provozní...

JIT = just in time

Dodání zboží právě v čas. Zásoby vážou peníze a proto se odběratel snaží tyto peníze využít jiným způsobem než-li do zásobování. Nevýhodou této metody JIT je, že dodavatel ovšem při této metodě může usnout...

Podstatné charakteristiky aplikačního software

n význam jednotlivých parametrů si diktuje zákazník dle svých potřeb: a) architekturab) provozní prostředíc) vývojové prostředíd) dokumentacee) flexibilita aplikačního software aj. n certifikace n dokumentacen flexibilita = customizace ( míra pružnosti při přizpůsobování uživatelským...

Hlavní požadované vlastnosti EIS:

n EIS zajišťuje výběr a zpracování nejdůležitějších dat ze všech podstatných řídících úlohn EIS poskytuje vlastní prostředky pro modelování analytických a rozhodovacích procesůn EIS umožňuje permanentní aktualizaci svých modelů z dostupných interních i externích...