Logistika nejen pro studenty

Postup výběru logistické koncepce

1. krok – dílčí řešení: pro každou velikost zásilky a pro každý druh dopravu, hledáme variantu nejnižší náklady 2. krok – pro každou velikost zásilky, úkolem je najít optimální počet lokalit skladů 3. krok...

LOKACE

Lokací rozumíme úlohu rozhodnout o umístění zdrojů, skladů, servisních středisek, terminálů, nebo jiných zařízení poskytujících služby zákazníkům dané oblasti.Řešením je rozhodnutí kolik skladů a kde bude vybudováno.S takovým rozhodnutím jsou spojeny celkové náklady zahrnující...

A. přímá dodávka

n průměrná velikost dodávky 1100 kg n přepravní sazba 20Kč/100kg 1 100 kg / 100kg = 11přepravní N = 20 * 11 = 220KčB. nepřímá dodávkan průměrná velikost dodávky do skladu 44 tn přepravní...

Projektové týmy

car = definice hlavního cíle, strategie, stanovení priorit, rozhodování o důležitých financíchmanager = plánovač, koordinátor, organizátor, řídí a nevykonáváexpert = posuzuje reálnost stanovených cílů Složení týmu:n vůdčí typn analytický typn komunikativní typn podpůrný typ...

Řízení změn

Při razantních změnách je zapotřebí počítat s určitým odporem vůči těmto změnám, neboť pracovníci jsou zaběhnutí a mají pohodlné pracovní stereotypy a nyní se budou muset přizpůsobit novým přístupům, které mohou dokonce znamenat přeškolení...

23. ZAVÁDĚNÍ LOGISTICKÝCH PRINCIPU ŘÍZENÍ

Zavádění logistických principů řízení – logistické cíle, postup realizace změn v organizaci, řízení změn, týmová práce, koncepce logistického systému řízení podniku K efektivnímu dosažení logistických cílů je zapotřebí: n jednoznačná orientace na požadované služby...

Postup realizace změn v organizaci

formulace problému organizace analýza příčin problému stanovení strategie změn formulace zásad nového systému řízení a postupu jeho realizace hodnocení dosažených výsledků vyhovují výsledky stanoveným cílům? NE změny zásadANO nový systém úspěšně zaveden! Narůstající problémy...

Přehled postupného vývoje:

3) Posun distribuce na vyšší hladinu řízení 4) Integrace činností do logistických útvarů, zahrnujících všechny činnosti spojené s řízením toků materiálu – při divizním uspořádání firmy je předmětem rozhodování, zda vytvořit jeden centrální útvar...

22. LOGISTICKÉ ORGANIZAČNÍ STRUKTURY

Logistické organizační struktury – účel, přehled postupného vývoje, dynamické organizační struktury Účel: Tradiční organizační struktury výrobních i obchodních společností se postupně vyvíjely v souladu s potřebou vytvořit organizační rámec vyhovující filozofii firmy. Uplatňování logistických...

Vzhledem ke všem výhodám, které přinášejí –

-rychlost, bez chybovost, ušetření lidské práce, se elektronické přenosy dat v blízké budoucnosti, stanou běžnou taktikou mezi partnery i nadřízenými orgány na národní i mezinárodní úrovni. Technologie EDI je také základní technologií v Elektronickém...